Technické oddělení

Janis Karakevas

vedoucí technické podpory

Více o mně

Honzo, proč jsi přijal nabídku zaměstnání v naší společnosti a o jakou pozici ses ucházel?

Zajímal jsem se o pozici Technické podpory – podpora pro zákazníky. Ucházel jsem se proto, že mi tato pozice přišla zajímavá, téma není běžné. Byla to pro mě potenciálně novinka oproti tomu, co bych našel jinde. Technická podpora má určitou strukturu, nějak vypadá, ale připadalo mi, že bych mohl zažít něco jiného. A to se povedlo.

Znal jsi už společnost KAJOT?

KAJOT jsem znal jako sponzora (KAJOT ARENA), protože jsem se o tento typ průmyslu dříve nezajímal. Více méně mě s tím seznámil kolega Marek Švestka, který mi KAJOT doporučil.

Jak tě tým přijal?

Já si myslím, že velice dobře. S kolegy jsme si sedli na první dobrou, když to řeknu lidově. Nejvíce jsem si sedl s Jindrou Bubeníkem, protože máme společné zájmy. S většinou z nich spolupracuji dodnes.

Jak probíhaly tvé první dny u nás?

Pro mě to byl určitě velký informační nápor, protože spousta věcí byla nových. Právě ale z tohoto důvodu jsem šel do KAJOTU. Nabízelo se mi hodně nového. Musel jsem se seznámit se spoustou IT informacemi, což klade velké nároky na vzdělávání.

Jak hodnotíš své tehdejší zkušenosti? Posunul ses profesně dál? Co ses u nás naučil?

Musím říct, že když jsem to postupně všechno vstřebal, tak se ukázalo, že je práce jednodušší, než jsem zpočátku očekával. Z toho postupně vyústilo, že jsem se na začátku spokojil s tím, že dokážu poradit technikovi. Přestalo mi to ale stačit a začal jsem dělat analýzy, zkoumat systémy, abych pochopil návaznost. Vytvořil jsem si obecné povědomí o firmě, což mě také posunulo vědomostně, zkušenostně a později také pozičně.

Co obnáší tvoje současná pozice?

Rok a půl jsem dělat Technickou podporu level 1, přibližně půl roku level 2. Následně se nabídla možnost dělat Manažera informačních systémů. Firma v posledních letech zažila boom, tak se vytvořila potřeba nových pozic, což v podstatě byla i ta moje pozice. Měl jsem za úkol systémy spravovat, ale současně mít povědomí o propojení a současně je inovovat. U nás je velký potenciál, jak se uplatnit, realizovat a vzdělávat. Je třeba na této pozici člověka, který má povědomí o fungování jako celku. Po nějaké době jsem začal zastupovat Vedoucího technické podpory a v současné době jsem se na tuto pozici posunul.

S kým v rámci své pozice nejčastěji spolupracuješ?

Jako Vedoucí technické podpory nejčastěji spolupracuji s externími partnery a zákazníky. Pozice spíše reprezentuje a dává směr podpoře zákazníkovi nejen informačně, ale i produktově. Pokud zákazník řeší větší témata, tak se obrací na někoho, kdo to povědomí o fungování má a kdo je ujistí o tom, že se jejich potřeby uspokojí z naší strany. Z této pozice je potřeba zákazníkovi předat kvalitní informace, ale je třeba zákazníka i uklidnit. Je potřebné zákazníka ujistit, že pro něj uděláme něco nadstandardního. Umění určování priorit je tady zásadní otázka.

Jsou znalosti, které jsi získal u nás, pro tebe využitelné i do budoucna?

Získal jsem HW znalosti, nějaké základní síťové znalosti, kde jsem si rozšířil obzory. Dále jsem si rozšířil analytické schopnosti (objevil jsem svůj potenciál), pomohl jsem si s technickou angličtinou, to je pro mě podstatné.

V jaké oblasti by ses ještě rád dále zdokonaloval?

Těch oblastí je hodně. Rád se učím obecně. Teď ve spojení s mojí aktuální funkcí bych se rád vzdělával především z pohledu managementu a týmového vedení, to je nyní zásadní.

Jaké zajímavé akce, školení nebo projektu ses v poslední době zúčastnil?

Byl jsem na dvou služebních cestách v Rumunsku a Slovinsku, kde jsme chtěli oslovit potenciální partnery.

Jaká vládne na technickém oddělení atmosféra?

Já si myslím, že z pohledu kolegiality velice dobrá. Součinnost lidí je tady na úrovni, se kterou jsem se ještě nesetkal. Neformální styl se pozitivně odráží na kvalitě spolupráce.

Můžeš otevřeně říci svůj názor nebo připomínku? Můžeš přinášet nové nápady a řešení? Navrhl jsi ty osobně nějaké změny či zlepšení?

V tomto směru jsem maximálně spokojený. V naší firmě je obrovský prostor pro inovace, kdokoli přijde s inovací, tak naslouchají jak kolegové, tak nadřízení. Je to úžasné pro kreativní lidi. Měl jsem pár inovativních nápadů, které se podařilo z větší části realizovat. Tenhle stav není omezen pozičně, na každé pozici je možné přinášet nové nápady na zlepšení.

Jaké máš koníčky? Umožňuje ti práce v KAJOTu věnovat se nějakým koníčkům?

Mám rád turistiku, které se nestíhám nyní kvůli rodině věnovat. Mám rád všechno, co se týká techniky a jsem fanoušek všeho nového.

V kolik nejpozději odcházíš z práce?

Protože mám volnou pracovní dobu, tak je to různé. Někdy zůstanu déle a nadpracovanou dobu využiji k odpočinku.

Jak bys stručně charakterizoval naši společnost?

KAJOT se za dobu, co jsem tady, hodně posunul a rozvinul. Máme hodně nových produktů a pozic. Posunuli jsme se dopředu. Vytvořili jsme ohromný prostor pro inovace. Pro toho, kdo nastoupí nově, to bude zajímavá jízda. Kreativní člověk se může nasměrovat tam, kam potřebuje a firma ho bude potřebovat. Máme hlad po specialistech.

Proč bys rád v KAJOTu dál pracoval?

Jeden z hlavních důvodů je, že máme silné vazby v týmu. Nedovedu si představit, že bych tým vyměnil nebo opustil. Je tu ohromný potenciál na sebevzdělání a seberealizaci. Já za sebe chci zkusit, co ještě dovedu, a to je pro mě velmi motivující.